Welkom op de nieuwe website van BINK36! Ontdek ons verhaal hier.

Privacybeleid

Privacybeleid

  • VGM BINK36 hanteert het BINK36 Privacy Statement. BINK Management verwerkt data volgens de voorwaarden die daaraan gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). BINK Management is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van huurders. In het BINK36 Privacy Statement lees je welke gegevens BINK Management voor VGM BINK36 verwerkt en voor welke doeleinden.
  • Gegevens van huurders en bezoekers worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.
  • Alle gegevens van persoonlijke aard die je, als bezoeker, aan ons verstrekt, behandelen de medewerkers van VGM BINK36 met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. Omdat informatie via het internet niet altijd veilig verstuurd kan worden, aanvaarden VGM BINK36 of haar medewerkers geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of het openbaar worden van informatie die van en naar de bezoeker wordt verstuurd.
  • VGM BINK36 heeft het auteursrecht op de via www.bink36.nl verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Het is daarom niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk gebruik te verspreiden, kopiëren, of bewerken zonder schriftelijke toestemming van VGM BINK36. Het is verboden deze informatie openbaar te maken door fotokopie, e-mailen, druk, fax, overtypen of opslag in enig elektronisch formaa
Scroll naar boven